Deklaracja ideowa

photo

Rodacy!
Ojczyzna przeżywa wielki w swoich dziejach, może największy kryzys gospodarczy,
polityczny, społeczny- zagrożona jest niepodległość Rzeczypospolitej.
Kolejne rządy pookrągłostołowe prowadzą wobec Narodu dywersyjną, sabotażową,
cyniczną grę w interesie wrogich Polsce i Narodowi sił, a celem ich jest likwidacja
Państwa, biologiczne wyniszczenie Narodu polskiego. Polskojęzyczne media manipulują
opinią publiczną, fałszując historię i przeszłość Narodu a także podstawiając miraże
świetlanej przyszłości Polski w Unii Europejskiej, łamiąc konstytucyjne
prawo Polaków do informacji doprowadziły do niekorzystnego dla Narodu
wyniku referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Naród czuje się bezsilny, zniewolenie całkowite, a odwaga staniała.

Niszczycielskie efekty rządzących to marniejąca substancja narodowa w młodym
pokoleniu by więdło z frustracji i wymierało w niejakości.
Naród umiera.
Umierają w ciszy i rozpaczy tysiące Polaków i Polek wyrzuconych poza burtę życia.

Elity polityczne, także te, które były w dziejach zawsze z narodem sprawując rządy,
duchowo zdradziły Naród powtarzając bezmyślnie slogany eurołgarzy, co w efekcie
oddało Polskę na łup eurogermańskiej Europy.
Tak zwana restrukturyzacja gospodarki, to przemyślana, zaplanowana i żelazną
konsekwencją realizowana grabież Państwa Polskiego,
to okradanie Polaków z ich dziedzictwa, to bezprzykładny niszczycielski rabunek
przypominający w efektach działalność osławionego hitlerowskiego
gubernatora H. Franka w GG.

Efektem tych działań jest 6 milionowe bezrobocie prowadzące do biologicznej
zagłady Polaków.
Przedstawiciele Narodu, posłowie i senatorowie i ich działanie na forum publicznym
to jakiś niesamowity taniec chocholi zauroczonych swoją pozycją społeczną
i wiernie realizującą oczekiwania nowych władców z Brukseli.
Tak rzadkie protesty w Sejmie, czy publikatorach mają ich tylko uwiarygodnić
w oczach opinii publicznej, są to działania pozorowane.
Radykalizm przez nich głoszony jest również pozorny i ma na celu skonsolidowanie
sił grożących niekontrolowanym wybuchem społecznym.
Skarleli w naszych oczach liczni przywódcy i politycy, których do niedawna
mieliśmy za gigantów.
Polacy nie są już gospodarzami we własnym domu, wypierają nas obcy,
szabrując Nasz Dom.
Ten stan to zagrożenie bytu narodowego, to zamach na Polskę.
Naszym obowiązkiem jest zamach ten odeprzeć.

Musimy stworzyć ostatnią redutę dla ratowania naszego bytu, naszych domów, miejsc pracy,
zachowania 1000 letniego dziedzictwa wyrosłego z cywilizacji łacińskiej.
Naszą siłą jest prawda przez nas głoszona, oparta na nauce Naszego Zbawiciela
Chrystusa Pana- i tej Prawdy nam trzeba bronić do ostatniego tchu.
Pomnij zatem zdrady narodowej aktualnych elit politycznych dominujących
w kolejnych rządach mając na uwadze brak mądrej siły integrującej Polaków
w walce o odzyskanie pełnej suwerenności,
powodowani umiłowaniem Ojczyzny i patriotycznym obowiązkiem .
Tadeusz Mazanek