Podstawowe zasady działania


 1. Stworzenie wszechstronnej, samodzielnej i dynamicznej gospodarki zapewniającej pełne zatrudnienie, mieszkanie i trwały dorobek wszystkim Polakom.
 2. Wszechstronna pomoc dla rolnictwa - zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski. Pełne zagospodarowanie ziemi i jej bogactw, które mogą należeć tylko do Polaków.
 3. Przywrócenie bezpłatnego lecznictwa i opieki zdrowotnej.
 4. Bezpłatna edukacja - weryfikacja programów szkolnych. Wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dziejów ojczystych i patriotyzmu. Powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
 5. Renacjonalizacja podstawowych działów gospodarki narodowej, banków, łączności przemysłu wydobywczego, energetyki, transportu, zbrojeniówki.
 6. Powołanie urzędu ds.weryfikacji aktów prywatyzacyjnych, a w przypadku naruszenia prawa - przyjęcie sprywatyzowanego mienia przez Państwo.
 7. Ustanowienie Najwyższego Trybunału Narodowego z agendami Regionalnym dla osądzenia zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem sabotażu gospodarczego, masowych i bezkarnych afertzw.prywatyzacji. Wprowadzenie w zakresie procedury karnej typu doraźnego.
 8. Odbudowa własnych sił zbrojnych w oparciu o własny potencjał zbrojny. Wyprowadzenie z Polski obcych sił zbrojnych.
 9. Zbliżenie sojusznicze z państwami słowiańskimi jako naturalnymi sprzymierzeńcami bliskimi mam etnicznie, kulturowo połączonych wspólnota interesów gospodarczych i politycznych.
 10. Współpraca gospodarcza z państwami i narodami na zasadzie pełnej suwerenności i wzajemnego poszanowania.
 11. Żądanie odszkodowania od RFN jako spadkobiercy zbrodniczej III Rzeszy za zbrodnie wyrządzone Narodowi Polskiemu i Polsce.
 12. Przyjęcie zasady jednego obywatelstwa z wymogiem pełnej lojalności wobec Narodu Polskiego przez etniczne mniejszości.
 13. Uniezależnienie Polski od międzynarodowych korporacji finansowych, odzyskanie suwerenności gospodarczej i politycznej.
 14. Odrzucenie Konstytucji Europejskiej - wystąpienie z Unii Europejskiej.
 15. Zmiana Konstytucji przez przyjęcie formuły Państwa Narodowego z nawiązaniem do cywilizacji łacińskiej i jej fundamentalnego znaczenia w dziejach Narodu Polskiego.
Tadeusz Mazanek
przewodniczący SNP