OŚWIADCZENIE


OŚWIADCZENIE

Przewodniczącego Komitetu Naczelnego

Samoobrony Narodu Polskiego

Wydane w Katowicach w dniu 4. XII 2005 r. na I Kongresie SNP

w sprawie: stosunku Samoobrony NP. do Samoobrony RP

Szeregowi członkowie Samoobrony RP są naszymi braćmi.

Wyznajemy te same ideały i zdążamy w tym samym kierunku do obrony Narodu i Państwa Polskiego. Podobnie rzecz ma się z działaczami szczebla średniego.

Konflikt ideologiczny usytuowany jest na szczytach obu organizacji z uwagi na zdradę ideałów przez Andrzeja Leppera.

Ostatnie jego wypowiedzi w podmiocie zmiany jego dotychczasowych poglądów na liberalne są tylko kontynuacją zjawiska, którego istnienie dostrzegaliśmy od kilku lat.

Samoobrona to wspólna organizacja Narodu Polskiego, którą ktoś prowadzi do zagłady wbrew jej ideałom by Polska powstała z niewoli.

Samoobrona Narodu Polskiego nie neguje zasług Samoobrony RP lecz dąży do wypełnienia misji narodowej, którą spełniamy przez dotarcie w pierwszym rzędzie do serc i umysłów Polek i Polaków co spowoduje odbudowę instynktu samozachowawczego, który jest pierwszym i podstawowym elementem narodowej tożsamości.

Wierze głęboko, że nadejdzie dzień, w którym zjednoczą się obydwa skrzydła Samoobrony i będzie to dzień, gdy Polska podniesie się z kolan.

Tadeusz Mazanek

Przewodniczący
Komitetu Naczelnego
Samoobrony Narodu Polskiego